رهیافت امنیتی آقا نورالله نجفی و شهید مدرس
35 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1385 - شماره 34 » (16 صفحه - از 153 تا 168)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر دیدگاه مرحوم حاج آقا نورالله نجفی و شهید مدرس را در مورد دفاع از امنیت ایران مورد بحث قرار می‏دهد. پرسش اصلی این است که مرحوم حاج آقا نورالله نجفی و شهید مدرس در امنیت ملی ایران چه نقشی داشتند؟ نتیجه بررسی در جواب پرسش مذکور این است که مرحوم حاج آقا نورالله با تأسیس شرکت اسلامی و تأکید بر داشتن قوه حربیه قوی در امنیت اقتصادی و نظامی ایران نقش عمده‏ای ایفا کرد. شهید مدرس با حضور در صحنه تحولات سیاسی اجتماعی ایران و مبارزه با بیگانگان و همچنین مبارزه با واگذاری امتیازات به بیگانگان همانند قرارداد 1919 و سیاست موازنه عدمی در امنیت سیاسی ایران نقش تعیین کننده‏ای داشت. واژه‏های کلیدی: امنیت، تهدیدات ملی، منافع ملی، مدرس، حاج آقا نوراللَّه.